AZ
942

Rəhbərlik

Digər

Strategiya və Büdcə üzrə Ekspert qrupu

Strategiya və Büdcə üzrə Ekspert qrupunun Tərkibi:

1. Sədr - Teymur Hüseynov
2. Üzv - Azər Əbilov
3. Üzv - Xəyal Bağırov

Ekspert qrupunun əsas vəzifələri:

* Cəmiyyətin İdarə Heyəti tərəfindən hazırlanmış Strateji Plan layihəsi ilə bağlı Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına rəy və təkliflərini bildirmək;
* Cəmiyyətin Strateji Planının icra olunması ilə əlaqədar İdarə Heyəti tərəfindən təqdim olunan monitorinq hesabatları ilə bağlı Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına rəy və təkliflərini bildirmək;
* Cəmiyyətin mövcud Strateji Planına İdarə Heyəti tərəfindən Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına təqdim olunmuş düzəlişlər ilə bağlı rəy və təkliflərini bildirmək
* İdarə Heyəti tərəfindən təqdim edilmiş büdcə layihələri ilə əlaqədar Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına rəy və təkliflərini bildirmək;
* Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı sorğu edilən məsələlər üzrə Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına rəy və təkliflərini bildirmək;
* Büdcə və Strateji Plan üzrə Direktorlar Şurası tərəfindən təsdiq edilməli bütün sənədlərə rəy bildirmək;
* Cəmiyyətin Direktorlar Şurası tərəfindən həvalə edilən və qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək;
* Öz əsasnaməsində yazılan digər vəzifələri həyata keçirmək.

İnsan resursları üzrə Ekspert qrupu

İnsan resursları üzrə Ekspert qrupunun Tərkibi:
1. Sədr – Aytən Abbaslı
2. Üzv– Şahin Məmmədov
3. Üzv – Nofəl Rzayev

Ekspert qrupunun əsas vəzifələri:

* İnsan resurslarına aid hesabatların rübdə bir dəfə nəzərdən keçirilməsi;
* Cəmiyyətin insan resursları üzrə siyasətindən irəli gələn prioritet tapşırıqların həyata keçirilməsində Cəmiyyətin Direktorlar Şurası üzvlərinin effektiv iştirakının təmin edilməsi;
* Cəmiyyətin insan resursları siyasətinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin nəzərdən keçirilməsi;
* İnsan resursları ilə əlaqədar daxili və kənar audit tərəfindən aşkar edilmiş yüksək riskli nöqsan və çatışmazlıqların nəzərdən keçirilməsi;
* Cəmiyyətin insan resursları ilə əlaqədar məsələləri tənzimləyən daxili sənədlərinin layihələrinin nəzərdən keçirilməsi və tövsiyələrin verilməsi;
* Öz əsasnaməsində yazılan digər vəzifələrin həyata keçirilməsi.

Təyinat və Mükafatlandırma Komitəsi

Təyinat və Mükafatlandırma Komitəsinin Tərkibi:

1. Sədr – Cəlal Qasımov
2. Üzv – Rövşən Allahverdiyev
3. Üzv – Şahin Məmmədov

Komitənin əsas vəzifələri

* Mükafatlandırma siyasətinin tətbiqi ilə əlaqədar daxili sənədlərin nəzərdən keçirilməsi, təsdiqlənməsi və onların Cəmiyyətdə risklərin idarə olunması siyasəti ilə uyğunluğunun təmin edilməsi;
* Cəmiyyətin istedadlar matrisinin (əvəzedici işçilərin planlanması və yüksək potensiallar ilə əlaqədar) nəzərdən keçirilməsi;
* İdarə Heyəti üzvlərinin əsas fəaliyyət göstəricilərinin (bundan sonra - ƏFG) yoxlanması və təsdiqlənməsi üçün Cəmiyyətin Direktorlar Şurasına təqdim edilməsi;
* Təyinat və mükafatlandırma prosesinin obyektiv həyata keçirilə bilməsi üçün şəraitin yaradılması;
* Öz əsasnaməsində yazılan digər vəzifələrin həyata keçirilməsi.

Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi

Risklərin İdarəedilməsi Komitəsinin Tərkibi:

1. Sədr – Şahin Məmmədov
2. Üzv – Nofəl Rzayev
3. Üzv – Əli Hüseynov

Komitə üzrə vəzifələr:
* Risklərin idarəedilməsi sisteminin mövcud vəziyyəti ilə bağlı Direktorlar Şurasına tövsiyələr vermək və ona, öz vəzifə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində yardımçı olmaq, məsələn, xüsusi diqqət tələb edən risk sahələri ilə bağlı Direktorlar Şurasına təkliflər təqdim etmək;
* Səmərəli korporativ risklərin idarə edilməsi strukturunun qurulmasını və onun davamlılığını təmin edən risk mədəniyyətinin inkişafının təşviq etmək;
* Strategiyanın müəyyən edilməsi ilə bağlı Direktorlar Şurasına dəstək olmaq;
* Riskin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və ölçülməsi proseslərinin nəticələrini nəzərdən keçirmək və təsdiq etmək;
* Risklərin qiymətləndirilməsi zamanı istifadə olunan müvafiq metod və alətlər ilə bağlı fərziyyələri və məhdudiyyətləri, məlumat resurslarının və tətbiqetmə prosedurlarının səmərəliliyini və uyğunluğunu qiymətləndirmək;
* Portfel səviyyəsində Cəmiyyətin ümumi risklərini əhatə edən risk hesabatları ilə birlikdə digər hesabatları nəzərdən keçirmək;
* Cəmiyyətin risk profilində hər hansı dəyişiklik barədə Direktorlar Şurasına hesabat vermək;
* Risk İştahı Bəyannaməsini nəzərdən keçirmək və təsdiq üçün Direktorlar Şurasına tövsiyə etmək;
* Limitlərə əməl edilməməsi hallarında görüləcək tədbirlərə qərar vermək;
* Risklərin idarəedilməsi sahəsində inkişaf təşəbbüslərini qiymətləndirmək, təsdiqləmək və icrasına nəzarət etmək;
* Öz əsasnaməsində yazılan digər vəzifələri həyata keçirmək.