942

Direktorlar Şurası

Nofəl Qəhrəman oğlu Rzayev

Nofəl Qəhrəman oğlu Rzayev

Direktorlar Şurası

Təhsil:

İqtisadiyyat və siyasət təhlili, Texas Universiteti (ABŞ)
İqtisadiyyat və siyasi iqtisadiyyat, Moskva Dövlət Universiteti

Karyera:

PAŞA Həyat, Direktorlar Şurasının üzvü;
PAŞA Sığorta, Direktorlar Şurasının üzvü;
PAŞA Sığorta, İdarə Heyətinin Sədri;
PAŞA Sığorta, Baş Əməliyyat İnzibatçısı;