EN
942

Credit life insurance

This program offers an individual voluntary insurance against the death and other risks for credit borrowers.

Scroll down

Credit life insurance

Any credit borrowers between 18-65 can be insured with this type of insurance

Credit life insurance

Banks :


- Protection of financial liabilities
- Guaranteed services

Customers:


- Accomplishment of credit liabilities
- The opportunity of getting the claim payment

Insurance coverage

  1. Death of any cause
  2. Determination of III degree of disability as a result of an accident or illness
  3. Determination of II degree of disability as a result of an accident or illness
  4. Determination of I degree of disability as a result of an accident or illness

For getting more information about your suitable product call to

(012) 942

Kredit məbləği AZN

 

Sığorta haqqı {{insure}}
Sığorta məbləği {{insure_all}}

Məhsul Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-21 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının 
ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası qaydaları” əsasında tərtib edilib.

Next Product

Endowment Insurance