EN
942

100 Qat Sığorta

Scroll down

About “Compulsory Life Insurance” product

100-qat həyat sığortası əldə edərək orqanizmin funksiyalarının pozulması halında ortaya çıxa biləcək risklərə və sağalmaz xəstəliklərə qarşı həyat sığortası əldə edin.

What is covered?

What is covered?

Bütün dünya

Sığorta müddəti

Sığorta müddəti

  • Individuals with TIN
  • Legal entities
  • Government agencies
Sığorta məbləği

Sığorta məbləği

1000 AZN

Sığorta haqqı

Sığorta haqqı

10 AZN

Advantages of the product

Hansı təminatlar var?

Hansı təminatlar var?

    • Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində sığorta olunanın orqanizminin funksiyalarının pozulmasına görə əlilliyin müəyyən edilməsi
    • Sığorta müddəti ərzində sığorta olunana ilkin diaqnoz qoyulmuş aşağıda qeyd olunan sağalmaz xəstəlik və vəziyyətlər: Xərçəng xəstəliyi (4 mərhələ), Leykemiya və limfoma, İnsult, Miokard infarktı, Aorto-koronar şuntlama, Böyrək çatışmazlığı, Əsas orqanların transplantasiyası, İflic.

Məhsul “PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin “Həyat sığortası” qaydaları və “Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta” qaydaları əsasında tərtib edilmişdir.

Next Product

Credit life insurance