942
19 March 2024

"PAŞA Həyat" MDB ölkələri arasında İFRS 17 standartına keçid edən ilk sığorta şirkətidir

Sığorta şirkətlərinin maliyyə hesabatlarının şəffaflığının və müqayisəliliyinin təkmilləşdirilməsi, habelə onların maliyyə vəziyyətinin və fəaliyyətinin nəticələrinin daha dəqiq əks etdirilməsini təmin etmək məqsədilə İFRS 17 standartları ilk dəfə 2017-ci ildə nəşr edilib. Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası tərəfindən qlobal bazarda sığorta şirkətləri qarşısında vahid və ardıcıl hesabat qaydalarını təmin etmək məqsədilə yeni İFRS 17 sisteminə keçid tələb kimi qoyulmuşdur.

Azərbaycanda lider həyat sığortası şirkəti olan PAŞA Həyat MDB ölkələri arasında maliyyə hesabatlarını IFRS 17-yə uyğun hazırlayan və dərc edən ilk həyat sığorta şirkətidir. Belə ki, yeni standart tətbiq edilməklə hazırlanmış 2023-cü il üzrə yekun hesabat KPMG beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra 28 fevral tarixində dərc edilmişdir.

Daim yeniliklərə və innovativ həllərə açıq olan PAŞA Həyat şirkəti maliyyə hesabatlılığının dünya standartları ilə ayaqlaşaraq bir ilkə imza atmışdır. İFRS 17-ni tətbiq etməklə, PAŞA Həyat öz maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü, ardıcıllığını və müqayisəliliyini təkmilləşdirməyi, maraqlı tərəflərə şirkətin maliyyə göstəriciləri və riskləri barədə daha aydın anlayış təqdim etməyi hədəfləyir. PAŞA Həyat öz fəaliyyətində maliyyə hesabatlarının ən yüksək standartlarının saxlanmasına tam sadiqdir.

Qeyd edək ki, bu standart ən mürəkkəb standartlardan hesab olunur və onun tətbiqi üzrə işlər uzun müddətdir ki, aparılır. Həyat sığortası şirkətlərinin məhsulları uzunmüddətli olduqda bu standartı belə şirkətlərə tətbiq etmək daha da çətinləşir. Bunu nəzərə alaraq, şirkət 2021-ci ildən başlayaraq tələb olunan keçid tarixindən xeyli əvvəl yeni standart üçün metodologiya hazırlayıb və 2023-cü il ərzində keçid üzrə hazırlıq işləri, proqram təminatının alınması və implementasiyası üzrə işlər həyata keçirilib. Sığorta ehtiyatlarının hesablanmasını tənzimləyən əvvəlki İFRS 4 standartından fərqli olaraq, yeni İFRS 17 standartı sığorta müqavilələrinin tanınması, ölçülməsi və təqdim edilməsini əsaslı şəkildə dəyişdir və gələcək riskləri təfərrüatlı şəkildə nəzərə alan daha vahid və şəffaf yanaşma təmin edir.

Lider sığorta şirkəti – “PAŞA Həyat Sığorta” ASC 2010-ci ilin noyabr ayından fəaliyyət göstərir. 31 dekabr 2023-cü il tarixinə şirkətin məcmu aktivləri 687 mln. AZN təşkil etmişdir. Şirkət müştərilərə müxtəlif həyat sığortası məhsulları, o cümlədən “İstehsalatda bədbəxt hadisələrin icbari sığortası”, yığım tərkibli “Həyatın yaşam sığortası” məhsullarını təklif edir.