RU
942

Страхование жизни заемщиков

"Страхование жизни заемщиков"

Прокрутите вниз

Страхование жизни заемщиков

Лица в возрасте 18-65 лет, получающие любой потребительский или другой кредиты, могут быть застрахованы по этому виду

Страхование жизни заемщиков

Для банков:

- Защита денежных средств
- Оказание гарантированных услуг

Для клиентов:

- Выполнение кредитных обязательств
- Возможность получения выплаты при возникновении страхового случая

Страховое покрытие

  1. Смерть по любой причине
  2. Установление инвалидности III группы в результате несчастного случая или заболевания
  3. Установление инвалидности II группы в результате несчастного случая или заболевания
  4. Установление инвалидности I группы в результате несчастного случая или заболевания

Для подробной информации звоните по номеру

(012) 942

Kredit məbləği AZN

 

Sığorta haqqı {{insure}}
Sığorta məbləği {{insure_all}}

Məhsul Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-21 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının 
ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası qaydaları” əsasında tərtib edilib.

Cледующий продукт

Накопительное страхование