942

Страхование жизни ребенка

01

Общая информация

02

Информация о здоровье

Застрахуйте своих детей от критических заболеваний

Критические заболевания: Рак, Почечная недостаточность, Паралич, Трансплантация важных органов

Общая информация

ФИО родителя (застрахованного)

Адрес регистрации родителя (застрахованного)

Телефон

Электронная почта

Данные о ребенке

ФИО ребенка (застрахованного лица)

ПИН ребенка (застрахованного лица)

Дата рождения ребенка (застрахованного лица )

{{birthday_error}}
{{file_error}}

Пользуетесь ли вы Dəyərlisən?

Информация о здоровье

1. Имеет ли ваш ребенок в настоящее время степень инвалидности по состоянию здоровья или есть ли основания для ее получения?

2. Второй вопрос

Ürək-damar sisteminin xəstəlikləri

İfrazat sisteminin xəstəlikləri

Mədə-bağırsaq xəstəlikləri

Endokrin xəstəliklər

Nevroloji xəstəliklər

Onkoloji xəstəliklər

Tənəffüs sisteminin xəstəlikləri

3. Было ли у вашего ребенка когда-либо, или есть ли в настоящее время или планируется ли что-либо из следующего?

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРАХОВАННОГО

Sığortaçıya qəsdən yanlış və/və ya yarımçıq məlumat verməyimin sığorta ödənişindən imtina üçün əsas olduğu barədə xəbərdar edilmişəm. Sığorta ödənişindən imtinaya səbəb ola bilən hallar barədə Sığortaçı tərəfindən məlumatlandırıldığımı təsdiq edirəm. Övladımın sağlamlığı haqqında, o cümlədən bu ərizə formasında verdiyim bütün digər məlumatların tam dolğun, doğru və dürüst olduğunu təsdiq edirəm. Bu ərizə formasını təsdiq etməklə bildirirəm ki, özümə məlum olan, habelə Sığortaçının məndən tələb etdiyi və sığorta müqaviləsindən imtina etmək, yaxud onu məzmunu dəyişdirilmiş şəkildə bağlamaq qərarına təsir göstərə bilən heç bir hal və ya vəziyyət yoxdur. Sığorta müqaviləsini bağladıqdan sonra, bu ərizə formasında qeyd etdiyim məlumatlarda.... Ətraflı oxu

Sığortaçıya qəsdən yanlış və/və ya yarımçıq məlumat verməyimin sığorta ödənişindən imtina üçün əsas olduğu barədə xəbərdar edilmişəm. Sığorta ödənişindən imtinaya səbəb ola bilən hallar barədə Sığortaçı tərəfindən məlumatlandırıldığımı təsdiq edirəm. Övladımın sağlamlığı haqqında, o cümlədən bu ərizə formasında verdiyim bütün digər məlumatların tam dolğun, doğru və dürüst olduğunu təsdiq edirəm. Bu ərizə formasını təsdiq etməklə bildirirəm ki, özümə məlum olan, habelə Sığortaçının məndən tələb etdiyi və sığorta müqaviləsindən imtina etmək, yaxud onu məzmunu dəyişdirilmiş şəkildə bağlamaq qərarına təsir göstərə bilən heç bir hal və ya vəziyyət yoxdur. Bu ərizə formasının bağlanacaq şəhadətnamənin ayrılmaz tərkib hissəsi olacağını təsdiq edirəm. Bu ərizə formasını təsdiq etməklə razılıq verir və qəbul edirəm ki, Sığortaçı daha geniş istiqamətdə xidmət göstərmək üçün övladımın barəsində olan fərdi məlumatları yayılmaması üçün məsuliyyət daşımaqla müxtəlif informasiya ehtiyatlarından əldə edə, habelə mənim tərəfimdən verilən hər hansı məlumatları və sığorta sirri təşkil edən məlumatları öz işçilərinə, nümayəndələrinə, Sığortaçıya hüquqi və digər xidmət göstərən şəxslərə, özünə aidiyyəti olan şəxslərə, sığorta fəaliyyətini həyata keçirərkən ondan tələb edən dövlət orqanlarına, maliyyə bazarlarına nəzarəti həyata keçirən orqanlara, ölkədaxili və ölkədən kənara ötürə bilər.

Bu ərizə formasını təsdiq etməklə qəbul edirəm ki, sığorta müddətində baş verən sığorta hadisəsi hesab edilə bilən hadisə və ya halın araşdırılması məqsədilə Sığortaçının övladıma aid istənilən fərdi məlumatları (o cümlədən həkim sirrini təşkil edən məlumatları) həkimlərdən, tibb müəssisələrindən, tibb müəssisələrinin tabe olduğu qurumlardan və ya digər qurumlardan əldə etməsi, habelə övladıma aid sığorta sirri hesab edilən məlumatları sığorta əməliyyatlarının aparılması və bu abzasda göstərilmiş digərlər məqsədlər üçün digər şəxslərə ötürməsi, qeyd edilən bütün məlumatların Sığortaçı tərəfindən toplanılması və işlənilməsi, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada məhv edilməsi və ya arxivləşdirilməsi üçün razılıq verirəm, bütün bunlar üçün gələcəkdə mənim əlavə yazılı razılığıma ehtiyac yoxdur. Verdiyim razılıq sığorta müqaviləsi qüvvədən düşdükdən sonra 5 (beş) il ərzində etibarlıdır. Sığorta şəhadətnaməsi, müvafiq sığorta qaydaları və ümumi olaraq sığorta qanunvericiliyi üzrə hüquq və vəzifələrimin mənə tam olaraq izah edildiyini təsdiq edirəm.

Благодарим!

Ваша заявка отправлена