10 il sizinlə birlikdə


Əməkdaşlarınızı ola biləcək risklərdən sığortalayıb,onların və ailələrinin gələcəyini müdafiə edin!

 
               "İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında" Qanun, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hüquqi və 
fiziki şəxslər, dövlət orqanlarına aiddir və istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində sığorta olunanların həyatına və sağlamlığına dəyən zərər nəticəsində onların peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi və ya ölümü ilə bağlı sığorta ödənişinin verilməsini nəzərdə tutur.

 

Sığorta təminatı aşağıdakı hallarda nəzərdə tutulub:

-İstehsalatda bədbəxt hadisə və ya peşə xəstəliyi nəticəsində ölüm
-İstehsalatda bədbəxt hadisə və ya peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi


Öz biznesinizi və özünüzü əlavə xərclərdən sığortalamış olursunuz!

 

İşəgötürən üçün üstünlüyü:

 • Bədbəxt hadisənin baş verməsi nəticəsində, maddi ödənişlərlə bağlı xərclərin olmaması
 • İşçilərə kompensasiya verilməsi ilə bağlı şirkətin xərclərinin hesablanması


İşçilər üçün üstünlüyü:

 • İşçinin və onun yaxınlarının bədbəxt hadisələrdən əhəmiyyətli maddi müdafiəsi
 • Sığorta şirkətinin nümayəndələri tərəfindən tam məsləhət

 

 

 

 

 

 Sığorta tarifi peşə riskinin dərəcəsindən və sığorta olunanların kateqoriyalarından asılı olaraq aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

 • Qulluqçular üçün (rəhbərlər, mütəxəssislər, texniki icraçılar - illik əmək haqqı fondunun 0.2-0.5%-i;
 • Fəhlələr üçün illik əmək haqqı fondunun 0.4 - 2.0-i%;
 • Aylıq sığorta ödənişi - sığorta olunanın peşə əmək qabiliyyətini müəyyən olunmuş müddətə qədər itirməsi nəticəsində orta aylıq əmək haqqı həcmində verilən pul təzminatıdır.

 

ƏƏSMN-də qeydiyyatda olmayan işçilərin təminata daxil edilməsi prosesinə baxmaq üçün linkə daxil olun. 

İSB sistemində illik qoşmaya əlavənin hazırlanması prosesinə baxmaq üçün linkə daxil olun. 

İSB sistemində hesab fakturanın əldə edilməsi qaydasına baxmaq üçün linkə  daxil olun. 

İSB sistemində illik qoşmanın hazırlanması prosesinə baxmaq üçün linkə daxil olun.  

İSB sistemində müqavilənin hazırlanması prosesinə baxmaq üçün linkə daxil olun. 

 

 • Sığorta haqlarının ödənilməsi üçün neçə gün möhlət verilir?
  • Sığorta haqqı və ya onun müəyyən edilmiş hissəsi vaxtında ödənilmədikdə sığortaçı onun ödənilməsi üçün yazılı surətdə 15 günədək müddət müəyyən edə bilər.
    
 • Sığorta məbləği necə hesablanır?
  • İşçinin bir illik əmək haqqı fondu 1,15-ə (əmsal Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının Q-10 nömrəli qərarına əsasən müəyyən edilmişdir https://goo.gl/mFdrsF ) və işçinin yaşına uyğun müəyyən edilən əmsala vurulur.
   Nümunə:

     1000 AZN x 12 aya= 12000 AZN
             12000 AZN x 1.15 = 13800 AZN
             13800 AZN x 11.98284 (35 yaşlı şəxs üçün müəyyən edilən əmsal) = 165363.2 AZN

 • İcbari sığorta üzrə təminat hansı hallarda xarici ölkələrdə qüvvədə olur?
  • İşçi ezamiyyətdə olduğu zaman.
 • Sığorta hadisəsi baş verərsə, sığorta ödənişi neçə gün ərzində həyata keçirilir?
  • Sığorta ödənişini almaq üçün sığorta tələbi və müvafiq sənədlərin təqdim edildiyi tarixdən 10 iş günü ərzində (sığorta olunan öldükdə isə 2 iş günü ərzində) sığortaçı sığorta ödənişinin verilib-verilməməsi barədə qərar çıxarır və bu barədə faydalanan şəxsə rəsmi məlumat verir.
 • Sığorta hadisəsi baş verərsə, hansı sənədləri təqdim etmək lazımdır?
  • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03.11.2010-cı il tarixli 196 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə sığorta ödənişinin təyin edilməsi üçün müəyyən edilmiş siyahı”dakı sənədlər sığortaçıya təqdim olunmalıdır.
 • Sığorta haqqı necə hesablanır?
  • Sığorta haqqı sığorta olunanın bir illik əmək haqqı fondunun (aylıq əmək haqqının 12 misli) sığorta tarifinə hasili əsasında müəyyən edilir.

   Nümunə: Oteldə ofisiantın (xidmət sektoru, 1-ci risk dərəcəsi, fəhlə kateqoriyası üçün tarif – 0,4%) sığorta haqqını hesablamaq üçün: 

   600 AZN (aylıq əmək haqqı) x 12 aya = 7200 AZN
   7200 AZN (illik əmək haqqı fondu) x 0,4%= 28,8 AZN illik sığorta haqqı

   Nümunə.2: Neftqaztikinti Trestində şöbə rəisinin (neft hasilatı, 14-cü risk dərəcəsi, qulluqçu kateqoriyası üçün tarif – 0,5%) sığorta haqqını hesablamaq üçün:

   1500 AZN (aylıq əmək haqqı) x 12 aya = 18000 AZN
   18000 AZN (illik əmək haqqı fondu) x 0,5% = 90 AZN sığorta haqqı

    
 • Ödəniş almaq üçün bədbəxt hadisə nə hesab olunur?
  • İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta üzrə istehsalat prosesində baş verən və “İstehsalatda bədbəxt hadisə haqqında akt”la və ya məhkəmənin müvafiq qərarına əsasən bədbəxt hadisə kimi təsdiq edilən hadisə 

İcbari Sığortanızı onlayn sifariş edin

        SİFARİŞ ET