10 il sizinlə birlikdə


        KREDİT GÖTÜRƏN ŞƏXSLƏRİN HƏYAT SIĞORTASI - Hər an dayağınız!

 

Bu proqram istehlak və digər (avtomobil, biznes, ipoteka və s.) kreditləri götürən şəxslərin ölüm və digər əlavə risklərdən fərdi könüllü sığortasını təklif edir.

18-65 yaşları arasında olan hər hansı istehlak və digər krediti götürən bir şəxs bu sığorta növü üzrə sığortalana bilər

 Sığortanın əsas dəyərləri

 
Banklar üçün:
-Maliyyə vəsaitlərin qorunması
-Zəmanətli xidmətlərin göstərilməsi.

Müştərilər üçün:
-Kredit öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi;
-Sığorta hadisəsi baş verdikdə ödəniş almaq imkanı.

 

 

 

 

 

Sığorta təminatı:
- İstənilən səbəbdən ölüm
- Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində III dərəcəli əlilliyin təyin edilməsi
- Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində II dərəcəli əlilliyin təyin edilməsi
- Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində I dərəcəli əlilliyin təyin edilməsi
Sizə uyğun sığorta məhsulu haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün (012) 942 nömrəsinə zəng vurun.

 • Sığorta haqqı nə qədərdir?
  • Sığorta şirkətinin tarifləri əsasında hesablanır və birdəfəlik ödənilir 
 • Sığorta ödənişinin məbləği?
  • -Ölüm

   Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə Sığorta olunanın vəfat etməsi nəticəsində həmin müddət ərzində ssuda üzrə borcun qalığı həcmində

   -Bədbəxt hadisə nəticəsində sığortalının ümumi əmək qabiliyyətini daimi tam itirməsi

   Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə Sığorta olunanın əmək qabiliyyətinin daimi tam itirməsi nəticəsində həmin müddət ərzində ssuda üzrə borcun qalığı həcmində

20 AZN ödəyərək
ailəniz üçün 30.000 AZN
təminat qazandırmaq
istəyirsinizmi?

Konsultasİya al