8 il sizinlə birlikdə

 • (012) 942

 • office@pasha-life.az

 • Baş Ofis ,

 • Bakı , Mayakovski 15

20 AZN ödəyərək
ailəniz üçün 30.000 AZN
təminat qazandırmaq
istəyirsinizmi?

Konsultasİya al        KREDİT GÖTÜRƏN ŞƏXSLƏRİN HƏYAT SIĞORTASI - Hər an dayağınız!

 

Bu proqram istehlak və digər (avtomobil, biznes, ipoteka və s.) kreditləri götürən şəxslərin ölüm və digər əlavə risklərdən fərdi könüllü sığortasını təklif edir.

18-65 yaşları arasında olan hər hansı istehlak və digər krediti götürən bir şəxs bu sığorta növü üzrə sığortalana bilər

 Sığortanın əsas dəyərləri

 
Banklar üçün:
-Maliyyə vəsaitlərin qorunması
-Zəmanətli xidmətlərin göstərilməsi.

Müştərilər üçün:
-Kredit öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi;
-Sığorta hadisəsi baş verdikdə ödəniş almaq imkanı.

 

 

 

 

 

Sığorta təminatı:
- İstənilən səbəbdən ölüm
- Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində III dərəcəli əlilliyin təyin edilməsi
- Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində II dərəcəli əlilliyin təyin edilməsi
- Bədbəxt hadisə və ya xəstəlik nəticəsində I dərəcəli əlilliyin təyin edilməsi
Sizə uyğun sığorta məhsulu haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün (012) 942 nömrəsinə zəng vurun.

 • Sığorta haqqı nə qədərdir?
  • Sığorta şirkətinin tarifləri əsasında hesablanır və birdəfəlik ödənilir 
 • Sığorta ödənişinin məbləği?
  • -Ölüm

   Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə Sığorta olunanın vəfat etməsi nəticəsində həmin müddət ərzində ssuda üzrə borcun qalığı həcmində

   -Bədbəxt hadisə nəticəsində sığortalının ümumi əmək qabiliyyətini daimi tam itirməsi

   Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə Sığorta olunanın əmək qabiliyyətinin daimi tam itirməsi nəticəsində həmin müddət ərzində ssuda üzrə borcun qalığı həcmində