İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta.

İşəgötürənlər, sahibkarlar, VÖEN-i olan frilanserlər (ing. “freelancer”) Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsasən bu sığorta növü üzrə sığortalanmalıdırlar..

İşəgötürənlər, sahibkarlar, VÖEN-i olan frilanserlər (ing. “freelancer”) Azərbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinə əsasən bu sığorta növü üzrə sığortalanmalıdırlar.

Məlumat al

Xananın doldurulması vacibdir