10 il sizinlə birlikdə

Qanunvericilik


 • Sığorta fəaliyyəti haqqında AR Qanunu
 • İcbari sığortalar haqqında AR Qanunu
 • İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında AR Qanunu

Sığorta qaydaları


 • Həyat Sığortası Qaydaları
 • Kredit götürən şəxslərin həyat sığortası
 • Həyatın Yaşam Sığortası qaydaları
 • Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta qaydaları

Digər sənədlər


 • Nizamnamə
 • Dividend siyasəti
 • İnkişaf siyasəti
 • İnvestisiya hesabatı
 • Məxfilik siyasəti